Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL dla ks. proboszcza